Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT Waarborg voorwaarden van toepassing, de huidige versie is april 2014.

Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.